Pedagogų švietimo ir kultūros centro projektas ,,Kūrybiška mokykla“

Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Projekto partneriai –  Klaipėdos miesto bendrojo ir ikimyklinio ugdymo bei neformaliojo švietimo mokyklos.

Projekto tikslas – puoselėti miesto mokyklų ir jose dirbančių mokytojų kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:
 1. Puoselėti švietimo bendruomenių kūrybines galias,.
 2. Dalintis mokyklų kultūrinės veiklos patirtimi Klaipėdos mieste.
 3. Atkreipti dėmesį ir pagerbti miesto mokytojus-kūrėjus.  

Laukiami rezultatai:
 1. Didės mokyklų ir mokytojų kūrybinis potencialas.
 2. Mokyklų bendruomenės aktyviau dalyvaus kultūrinėje veikloje
 3. Bus pagerbtos kūrybingiausios mokyklos ir kūrybingiausi mokytojai, kuriamos kultūrinės veiklos tradicijos.

Projekto dalyviai: 
 Klaipėdos miesto bendrojo ir ikimokyklinio  ugdymo bei neformaliojo švietimo mokyklų mokyklos. 

Projekto aprašymas.
Projektas ,,Kūrybiška mokykla“ padės mokytojams, mokyklų bendruomenėms realizuoti savo kūrybinius sumanymus, populiarinti mokyklos, kaip kūrybiškos organizacijos, įvaizdį, skatinti kūrybiškumą, švietimo įstaigų bendradarbiavimą. Projekte kviečiamos dalyvauti visos miesto švietimo įstaigos.
            Reikalavimai dalyviams:
            1. Mokyklos mokytojai parengia 20-90 min. trukmės programą.
            2. Programa suprantama kaip iš įvairiausių meno sričių (teatras, vaidyba, architektūra, kaligrafija, amatai, kulinarija, šokis, skulptūra, dizainas, grafika, piešimas, dailė, tapyba,  performansas, mada, kinas, proza, drama, poezija, muzika, fotografija ir kt.) mokytojų parengtas viešas pasirodymas.
            3. Programa gali būti ir vienos meno srities (pvz. mokytojų vokalinis ansamblis, instrumentinė grupė, solo pasirodymai, spektaklis, poezijos vakaras ir t.t.).
            4. Galima bendra mokytojų ir mokinių programa, tačiau svarbiausi vaidmenys programoje turi būti skiriami mokytojams.
            5. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti renginių cikle atsiunčia dalyvio paraišką. 
            Mokyklų kūrybiniai renginiai organizuojami 2012 m. sausio mėn – 2014 m. birželio mėn. Pedagogų švietimo ir kultūros centre arba mokykloje.
            2014 metų birželio mėn.organizuojamas Baigiamasis renginys vienoje iš miesto koncertų salių. 
            Mokyklų programos filmuojamos ir sukuriamas vaizdo filmas.

Projekto eiga. 

Pirmasis etapas – (2012 m. spalio – lapkričio mėn).
 1. Projekto kūrimas, derinimas su PŠKC taryba.
 2. Projekto skelbimas miesto mokykloms.
 3. Informacijos sklaida apie projektą internete, spaudoje, mokyklose.  

Antrasis etapas – (2012 m. gruodžio mėn.).
 1. Mokyklų, norinčių dalyvauti projekte,  paraiškų rinkimas
 2.Renginių tvarkkaraščių sudarymas. 

Trečiasis etapas (2013 m. sausio mėn. – 2014 m birželio mėn). 
 1.Mokyklų, dalyvaujančių projekte, renginiai.
 2. Vaizdo filmo kūrimas.
 3. Baigiamasis projekto renginys.

Back to top