1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Projektas „Salve, Klaipėda“

Projekto pavadinimas ,,Salve, Klaipėda!“, skirtas Klaipėdos miesto 760 –mečiui.

Projekto vykdytojai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, visuomeninė organizacija „Muzikos svetainė“.
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos.
Projekto tikslas: 
Įvairių dalykų (kalbos, literatūra, istorija, geografija, menai ir kt.) integracijos pagalba ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, skiepyti meilę gimtajam miestui. 
Projekto uždaviniai:
1. Siekti aktyvios kūrybinės jaunimo  pozicijos visuomenėje, puoselėti kūrybinę asmenybę, toleranciją, meilę Tėvynei.
2. Dalintis kultūrinio ir pilietinio ugdymo patirtimi su Klaipėdos miesto mokytojais, menininkais, kultūros veikėjais.
3. Prezentuoti Klaipėdos regioną, kaip kultūros, meno, pilietinio ugdymo centrą, Lietuvoje.  
Laukiami rezultatai:
1. Aktyvės jauno žmogaus gyvenimo pozicija.
2. Vaikai ir jaunimas aktyviai dalyvaus miesto gimtadieniui skirtuose ir kituose kultūriniuose renginiuose. 
3. Projektas suteiks galimybę miesto jaunimui ir pedagogams kurti gražią tradiciją – savo žinias, kūrybinius pasiekimus dovanoti miestui.
Projekto dalyviai: 
Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai. 
Projekto eiga. 
Pirmasis etapas – (2011 m. rugsėjo – gruodžio mėn).
1. Projekto prezentacija miesto metodiniuose būreliuose, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose.
2. Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurso ,,Salve, Klaipėda!“ skelbimas.
3. Informacijos sklaida apie projektą internete, spaudoje, mokyklose.  
Antrasis etapas – (2012 m. sausio – kovo mėn.).
1. Ruošimasis Vaikų ir jaunimo festivaliui ,,Salve, Klaipėda!“. (Organizaciniai klausimai, konsultacijos).
2. Konkurso programų peržiūros ir konkurso dalyvių atranka  festivaliui mokyklose. 
Trečiasis etapas (2012 m. balandžio mėn.). 
1. Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurso ,,Salve, Klaipėda“ nugalėtojų festivalis Klaipėdos koncertų salėje. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.
2. Mokytojų, paruošusių konkurso dalyvius, kūrybinio darbo patirties sklaidos konferencija.
3. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų ekskursijos po gimtąjį miestą ir Lietuvą.
Ketvirtasis etapas – (2012 m. gegužės –rugpjūčio mėn.).
1. Konkurso nugalėtojų „Salve, Klaipėda“   koncertai miesto jubiliejiniame renginyje.
Projekto tęstinumas.
1. Festivalio nugalėtojų parengtos programos prezentacija šalyje ir Baltijos respublikose. (2012-2013 m.).
2. BendroprojektosuBaltijos šalimis kūrimas ir įgyvendinimas. (212-214 m.). 

 Konkurso „Salve, Klaipėda” nuostatai

 Konkurso „Salve, Klaipėda” suvestinė

Konkurso „Salve, Klaipėda” vertinimo komisija

 Konkurso „Salve, Klaipėda” vertinimo tvarkaraštis

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą