Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.
H. Zudermano gimnazija
Sigitas Gedgaudas
Prancūzijos revoliucija – INTERAKTYVUS TESTAS
Interaktyvus testas vokiečių kalba skirtas temai „Prancūzijos revoliucija“. Dirbdami planšetėmis ar išmaniaisiais telefonais mokiniai gali pasitikrinti savo vokiečių kalbos ir istorijos žinias. Programa pati suskaičiuoja taškus ir sudaro rezultatų lentelę. Testas saugomas serveryje, pasiekiamas adresu

2.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir muzikos pamoka ,,KALĖDŲ PPAPROČIAI LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE“. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie Vokietijos ir Lietuvos kultūrą, papročius. Pamokoje susipažinome su Kalėdų šventimo tradicijomis Vokietijoje, palyginome su Kalėdų papročiais  Lietuvoje, ugdėme kūrybinius gebėjimus, dainavome, žaidėme, klausėmės muzikos. Fimas  apie Kalėdinius renginius VDG ir apie Kalėdinę pamoką. Filmas apie projektą „Kalėdinę mugė” Klaipėdos miesto mokiniams.
>>Parsisiųsti (prezentacija)
>>Žiūrėti (video_Kalėdinė mugė)
>>Žiūrėti (video Kalėdiniai renginiai VDG)

3.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir muzikos  pamoka ,,VELYKŲ PPAPROČIAI LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE“. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie Vokietijos ir Lietuvos kultūrą, papročius. Pamokoje susipažinome su Velykų šventimo tradicijomis Vokietijoje, palyginome su Velykų papročiais Lietuvoje, ugdėme kūrybinius gebėjimus, dainavome, žaidėme, klausėmės muzikos.
Fimai apie projektus Klaipėdos miesto mokiniams „Velykų knyga“ ir Velykų papročiai.

>>Parsisiųsti (prezentacija)


>>Žiūrėti (video)

4.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir rusų kalbos pamoka ,,Mokykis kalbų, kad atrastum pasaulį“. Mokymo priemonė skirta Kalbų dienai paminėti, bei motyvacijai mokytis kuo daugiau kalbų. Mokiniai susipažįsta su posakiais, patarlėmis, numato tikslus ir perspektyvas, mokantis  kuo daugiau kalbų, pristato šalies, kurių kalbą mokos,i kultūrą, įžymius žmones.Filmukas apie renginius VDG kalbų dienai.
>>Parsisiųsti (prezentacija)


>>Žiūrėti

5.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Donelaitis
>>Žiūrėti

6.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Daina
>>Žiūrėti
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

Simono Dacho vidurinė mokykla Gytė Norgilienė
Tel. 8615 50675, norgy@one.lt
Tema: Seminaras “Ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas 2-4 klasėse”. Rūšis: programa, metodinė medžiaga vokiečių kalba Seminaro programa, metodinė medžiaga.

2.

„Versmės” vidurinė mokykla V. Žemaitienė Žanras: Vokiečių kalbos gramatinių/sintaksinių struktūrų praktiniai (kontroliniai) darbai 11-12 klasėms (išplėstinis kursas) Darbo tikslas – paruošti mokiniams praktines ir kontrolines užduotis gramatinių/sintaksinių struktūrų sudarymo automatizavimui.

3.

Naujakiemio suaugusiųjų vid. m-kla Roma Rudenkovienė Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Integruota pamoka. Integruota pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Priminimas visai mokyklos bendruomenei mokymosi visą gyvenimą  svarbą bei galimybę mokytis bet kokio amžiaus įvairiose švietimo institucijose.

4.

Vitės pagr. m-kla Lina Janušonienė Praktinė veikla vokiečių kalbos pamokose. Mokomosios užduotys. Pamoka skirta 7 – 8 klasių mokiniams, padės praturtinti vokiečių kalbos žodyną, ugdys šnekamąją kalbą, rašybos įgūdžius, lavins IKT naudojimo galimybes, skatins mokymosi motyvaciją. Darbe pateikiami užduočių pavyzdžiai.

5.

„Versmės“ pagr. m-kla Kristina Miliūnienė Vokiškai kalbančios šalys. Popietė skirta vokiškai kalbantiems. Mokiniai supažindinami su vokiškai kalbančiomis šalimis, rodomi vaizdai, atliekamos patikrinamosios užduotys. Renginys skirtas vokiečių kalbos, kaip antros užsienio kalbos populiarinimui.

6.

Klaipėdos Prano Mašioto pagrindinė mokykla Vokiečių kalbos vyr. mokytoja
Jurgita Lileikytė
Vokiečių kalbos  pamoka
8 klasėje.
,,Haustiere und Nebensätze”
(weil šalutiniai sakiniai temoje “Naminiai gyvūnai”)
Pamoka skirta 8 – ų  klasių mokiniams. Pamokos uždavinys :remdamiesi turima informacija, mokiniai gebės sudaryti sudėtingesnius sakinius, naudodami weil jungtuką, lavins šnekamosios kalbos įgūdžius kalbant apie naminius gyvūnus.
Pamokoje taikomos IKT.
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija

1.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir muzikos pamoka ,,KALĖDŲ PPAPROČIAI LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE“. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie Vokietijos ir Lietuvos kultūrą, papročius. Pamokoje susipažinome su Kalėdų šventimo tradicijomis Vokietijoje, palyginome su Kalėdų papročiais  Lietuvoje, ugdėme kūrybinius gebėjimus, dainavome, žaidėme, klausėmės muzikos. Fimas  apie Kalėdinius renginius VDG ir apie Kalėdinę pamoką. Filmas apie projektą „Kalėdinę mugė” Klaipėdos miesto mokiniams.
>>Parsisiųsti (prezentacija)
>>Žiūrėti (video_Kalėdinė mugė)
>>Žiūrėti (video Kalėdiniai renginiai VDG)

2.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir muzikos  pamoka ,,VELYKŲ PPAPROČIAI LIETUVOJE IR VOKIETIJOJE“. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie Vokietijos ir Lietuvos kultūrą, papročius. Pamokoje susipažinome su Velykų šventimo tradicijomis Vokietijoje, palyginome su Velykų papročiais Lietuvoje, ugdėme kūrybinius gebėjimus, dainavome, žaidėme, klausėmės muzikos.
Fimai apie projektus Klaipėdos miesto mokiniams „Velykų knyga“ ir Velykų papročiai.

>>Parsisiųsti (prezentacija)


>>Žiūrėti (video)

3.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Integruota vokiečių kalbos ir rusų kalbos pamoka ,,Mokykis kalbų, kad atrastum pasaulį“. Mokymo priemonė skirta Kalbų dienai paminėti, bei motyvacijai mokytis kuo daugiau kalbų. Mokiniai susipažįsta su posakiais, patarlėmis, numato tikslus ir perspektyvas, mokantis  kuo daugiau kalbų, pristato šalies, kurių kalbą mokos,i kultūrą, įžymius žmones.Filmukas apie renginius VDG kalbų dienai.
>>Parsisiųsti (prezentacija)


>>Žiūrėti

4.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Donelaitis
>>Žiūrėti

5.

Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Bendaravičienė Daina
>>Žiūrėti

6.

       
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

Simono Dacho vidurinė mokykla Gytė Norgilienė
Tel. 8615 50675, norgy@one.lt
Tema: Seminaras “Ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas 2-4 klasėse”. Rūšis: programa, metodinė medžiaga vokiečių kalba Seminaro programa, metodinė medžiaga.

2.

„Versmės” vidurinė mokykla V. Žemaitienė Žanras: Vokiečių kalbos gramatinių/sintaksinių struktūrų praktiniai (kontroliniai) darbai 11-12 klasėms (išplėstinis kursas) Darbo tikslas – paruošti mokiniams praktines ir kontrolines užduotis gramatinių/sintaksinių struktūrų sudarymo automatizavimui.

3.

Naujakiemio suaugusiųjų vid. m-kla Roma Rudenkovienė Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Integruota pamoka. Integruota pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Priminimas visai mokyklos bendruomenei mokymosi visą gyvenimą  svarbą bei galimybę mokytis bet kokio amžiaus įvairiose švietimo institucijose.

4.

Vitės pagr. m-kla Lina Janušonienė Praktinė veikla vokiečių kalbos pamokose. Mokomosios užduotys. Pamoka skirta 7 – 8 klasių mokiniams, padės praturtinti vokiečių kalbos žodyną, ugdys šnekamąją kalbą, rašybos įgūdžius, lavins IKT naudojimo galimybes, skatins mokymosi motyvaciją. Darbe pateikiami užduočių pavyzdžiai.

5.

„Versmės“ pagr. m-kla Kristina Miliūnienė Vokiškai kalbančios šalys. Popietė skirta vokiškai kalbantiems. Mokiniai supažindinami su vokiškai kalbančiomis šalimis, rodomi vaizdai, atliekamos patikrinamosios užduotys. Renginys skirtas vokiečių kalbos, kaip antros užsienio kalbos populiarinimui.

6.

Klaipėdos Prano Mašioto pagrindinė mokykla Vokiečių kalbos vyr. mokytoja
Jurgita Lileikytė
Vokiečių kalbos  pamoka
8 klasėje.
,,Haustiere und Nebensätze”
(weil šalutiniai sakiniai temoje “Naminiai gyvūnai”)
Pamoka skirta 8 – ų  klasių mokiniams. Pamokos uždavinys :remdamiesi turima informacija, mokiniai gebės sudaryti sudėtingesnius sakinius, naudodami weil jungtuką, lavins šnekamosios kalbos įgūdžius kalbant apie naminius gyvūnus.
Pamokoje taikomos IKT.
Back to top