1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

ARSENIY STROKOVSKIY (Rusija / Russia – Vokietija / Germany)

ARSENIY STROKOVSKIY (Rusija / Russia – Vokietija / Germany)

Arseniy Strokovskiy (May 10, 1990) – a Russian musician, accordionist.

Graduate and postgraduate from the Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke class of Professor Sergey Osokin.

The scholarship holder of the program DAAD (German Academic Exchange Service) at Würzburg University of Music in Germany, Professor Stefan Hussong.

Arseniy is a laureate of numerous world-renowned international competitions. His victory at the most prestigious accordion competition in the world in Klingenthal, Germany was the result of a long-time musical activity. It is remarkable that for more than 50 years of the competition`s existence there have been only three prizewinners who played keyboard accordion, and in 2016 Arseniy became the third one.

Arseniy Strokovskiy is a laureate of:

53rd International Accordion Competition, Klingenthal, Germany;

23rd „Arrasate Hiria“ International Accordion Competition, Arrasate-Mondragon, Spain;

68th Coupe Mondiale International Competition for accordion soloists, Turku, Finland;

40th International «Città di Castelfidardo» Accordion Prize for soloists and ensemble;

2014 Harbin Summer International Accordion Art Week, Harbin, China;

2014 South Pacific and New Zealand Accordion Championships and Festival, Auckland, New Zealand;

2014 Australian International Accordion Championships and Festival, Sydney, Australia;

2nd All-Russia Contest named after People’s Artist of Russia Victor Gridin – 2014, Kursk (1st prize and special prize for the best performance of Victor Gridin’s composition), Kursk, Russia;

1st International Festival-Contest „Bayan, Accordion, Harmonica“, Moscow, Russia;

8th National Competition „Vivat, Bayan!“, Samara, Russia;

6th International Festival and Competition „Accordion Plus“, Rostov-on-Don, Russia.

Below are some video fragments of from those competitions:

The third and final round of the Accordion Competition „Città di Castelfidardo“ – solo Arseniy Strokovskiy with symphonic orchestra (premiere of the tango „Il Bosco della Musica“) on the stage of the Astra Theater, Castelfidardo, Italy:

Despite the fact that now Arseniy lives in Germany and his main artistic activity takes place in Europe, the musician continues giving concerts in his homeland.

WEBSITE ABOUT ARSENIY STROKOVSKIY

 

Arsenijus Strokovskis (g. 1990 m.) – rusų muzikantas, akordeonistas, A. G. Schnittke vardo Maskvos valstybinio muzikos instituto absolventas ir profesoriaus Sergejaus Osokino klasės aspirantas.

            Vokietijos Viurcburgo muzikos universiteto DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarnyba) stipendininkas (profesorius Stefanas Hussongas).

            Atlikėjas yra daugelio visame pasaulyje žinomų tarptautinių konkursų laureatas. Jo aukščiausias ilgametės muzikinės veiklos pasiekimas –  pergalė Klingenthalyje, Vokietijoje, viename prestižiškiausių akordeonistų konkursų pasaulyje. Pažymėtina, kad daugiau nei 50 metų minėtame konkurse žinomi tik du prizininkai, grojantys klavišiniu akordeonu, o 2016 m. Arsenijus tapo trečiuoju.

            Arsenijus Strokovskis yra laureatas šių konkursų:

 • 53-asis tarptautinis akordeonistų konkursas, Klingenthal, Vokietija;
 • 23-asis „Arrasate Hiria“ tarptautinis akordeonistų konkursas, Arrasate-Mondragon, Ispanija;
 • 68-asis „Coupe Mondiale“ tarptautinis akordeono solistų konkursas, Turku, Suomija;
 • 40-oji tarptautinio konkurso „Città di Castelfidardo“ laureatas kaip solistas ir ansamblio narys;
 • 2014 m. Harbino vasaros tarptautinė akordeono meno savaitė, Harbinas, Kinija;
 • 2014 m. Pietų Ramiojo vandenyno ir Naujosios Zelandijos akordeono konkursas ir festivalis, Oklandas, Naujoji Zelandija;
 • 2014 m. Australijos tarptautinis akordeono konkursas ir festivalis, Sidnėjus, Australija;
 • 2-asis visos Rusijos konkursas, pavadintas Rusijos liaudies artisto Viktoro Gridino vardu – 2014 m., Kurskas (1 premija ir specialus prizas už geriausią Viktoro Gridino kompozicijos atlikimą), Kurskas, Rusija;
 • 1-asis tarptautinis festivalis-konkursas „Bajanas, akordeonas, armonika“, Maskva, Rusija;
 • 8-asis nacionalinis konkursas „Vivat, Bayan!“, Samara, Rusija;
 • 6-asis tarptautinis festivalis ir konkursas „Akordeonas plius“, Rostovas prie Dono, Rusija.

            Nepaisant to, kad šiuo metu atlikėjas gyvena Vokietijoje, o jo pagrindinė meninė veikla vyksta Europoje, muzikantas ir toliau koncertuoja gimtinėje.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą