Literatūriniai skaitymai, Antikos konkursas
Kasmet vasario mėnesį startuoja ir iki kovo mėnesio pabaigos tęsiasi valstybinėms šventėms paminėti skirti ir lietuviškumą puoselėjantys Lietuvių kalbos dienų renginiai įvairiose mokyklose.                            Miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai penktus metus drauge su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru per mokytojų metodinius būrelius inicijuoja ir organizuoja tradiciniais tapusius renginius. Kovo 4 d. pedagogų…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Metodinės dienos „Mokinio ir mokytojo, mokinio ir koncertmeisterio bendradarbiavimo reikšmė šiuolaikinės pamokos aspektu ir įtaka ugdymo procesui“ Klaipėdos miesto neformaliojo vaikų švietimo (muzikos mokyklų) pavaduotojų, skyrių vedėjų, metodininkų metodinio būrelio nariai tęsia bendradarbiavimą, organizuodami miesto mokytojams metodines dienas, kurių metu tobulinamos dalykinės ir profesinės kompetencijos. Šįkart mokinių atostogų metu dvi dienas (vasario 17 ir 18…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Vasario mėnesį Klaipėdos miesto mokytojai tobulino vadovavimo mokymui(si) kompetencijas tiek savo mieste, tiek kituose Lietuvos miestuose.                       Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, dirbantys tautinių mažumų mokyklose, suburti lietuvių (tautinių mažumų mokyklų) kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Rasos Kontrimienės, vasario 11 d. apsilankė Vilniaus lietuvių namuose. Ten didelę darbo su kitataučiais ir…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Tarp Klaipėdos ir Kauno miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų užmezgė bičiulystėKlaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC) drauge su miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir metodininkų metodinio būrelio (toliau – Metodinis būrelis) nariais vasario 7 d. lankėsi Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose, kur susitiko su Kauno…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Back to top