Spalio 30 dienos pavakary Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salė ūžte ūžė nuo aplodismentų. Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų mokytojai, tik šia proga susibūrę į ansamblius arba tapę solistais, įteikė savo mokiniams, mokinių tėveliams ir kitiems muzikos mylėtojams muzikinę dovaną – neelinį koncertą „Draugystės tiltas“.                       Tie, kurie nestovi vietoj ir yra…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Raseiniai
Spalio 29 dieną Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis susitiko su Raseinių rajono logopedais bei specialiaisiais pedagogais. Susitikimas įvyko Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje, kur svečius šiltai pasitiko šios gimnazijos kolektyvas, drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitiene pristatydamas atnaujintas, išpuoselėtas, šiuolaikiškas mokyklos erdves ir gimnazijos veiklas, kolegiškai dalindamasis…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Nuo 1990 m. gruodžio 14 d. visame pasaulyje spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ji Lietuvoje dar vadinama Senjorų diena, kurios metu siūloma daugelį kultūrinių renginių ar šiaip pramogų senjorams aplankyti nemokamai. Klaipėdos miesto Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba palaikė puikią Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Kviečiame asmenis, neturinčius pedagogo kvalifikacijos, bet norinčius įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas, išklausius Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą (180 akad. val.).  Spalio 7 d.  12.30 val. prasideda I-asis programos modulis Pedagogika. Jį sudaro 40 kontaktinių ir 20 savarankiško darbo valandų. Modulį veda dr. Vaineta Juškienė.   Kursų…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Back to top