Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre per pastarąją savaitę prie apskritojo stalo vyko ne viena aktuali diskusija.                  Klaipėdos miesto mokytojai, direktoriaus pavaduotojai  ugdymui vasario 18 dieną susitikę su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Vida Bubliauskiene komentavo esamą situaciją Klaipėdos mieste ir svarstė grįžtančių iš užsienio šalių vaikų ugdymo problemas Klaipėdos…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Mokymas ir mokymasis mokykloje – tai viena iš sričių, kurioje dėl įvairiausių priežasčių nuolat vyksta permainos. Ugdymo procesą stengiamasi paversti labiau įtraukiančiu, visa aprėpiančiu ir patraukliu mokiniams. Kita glaudžiai su ugdymo rūpesčiais susijusi problema – ankstyvasis mokyklos palikimas. Siekiant stiprinti mokinių norą lankyti mokyklą, didinti mokymosi motyvaciją ir šalinti kitas su ankstyvuoju mokyklos palikimu susijusias…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė taryba bei Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos švietimo pagalbos specialistai 2018 metų rudenį subūrė gausų būrį bičiulių. Draugėn burtis kvietė tradicija tapęs tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė“, kurio tikslas supažindinti mokymo įstaigų bendruomenes su neįgaliųjų problemomis, kviesti bendrauti, padėti bei drauge minėti gruodžio…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Šių metų lapkričio 21 d. startavo vienas iš Suaugusiųjų švietimo savaitei „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ skirtų renginių – konferencija „Suaugusiųjų švietimas dabarčiai ir ateičiai“. Renginio pradžioje klaipėdiečius nuotaikingai pasitiko Klaipėdos miesto „Varpo“ gimnazijos liaudiškos muzikos kapela ,,Joginta“ (vadovas Jonas Petrauskas). Konferencijos lektoriai sukviestai uostamiesčio bendruomenei pristatė pranešimus („Suaugusiųjų švietimas Klaipėdos mieste juda į…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Back to top