1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Kompetencijų ugdymas muzikos pamokose

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre veikiančio mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio organizuota konferencija „Atnaujintas ugdymo turinys muzikos pamokoje“ atliepia vieną svarbiausių šiandienos aktualijų mokytojų darbe. Konferencijoje didelis dėmesys […]

Projektai šauniai praturtina ugdymo procesą

Projektinės veiklos dažnai padeda atsiskleisti ne tik mokiniui, bet ir įkvepia kūrybiškai veikti mokytojus. Metodinė diena „Projektinės veiklos taikymo ugdymo procese galimybės“, skirta pristatyti ir aptarti priešmokyklinio ugdymo mokytojų patirtis, […]