1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Suagusiųjų švietimą reglamentuojantys dokumentai

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas parsisiųsti
 2. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas parsisiųsti
 3. Įsakymas dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų principų patvirtinimo parsisiųsti
 4. Nutarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programos patvirtinimo parsisiųsti
 5. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas ( projektas) parsisiųsti

Veiksmų planas

1. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2019 m. bendrosios nuostatos ir esamos situacijos apžvalga parsisiųsti

2. Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016-2019 m. parsisiųsti

3. Įsakymas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti

Tyrimai
 1. 2023 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikio Klaipėdos mieste nustatymo ataskaita parsisiųsti, priedas
 2.  2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi situacijos Klaipėdos mieste tyrimo ataskaita parsisiųsti
 3. 2016 metų tyrimo „Klaipėdos miesto gyventojų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikis“ ataskaita parsisiųsti 
 4. Švietimo ir mokslo ministerija, „Švietimo problemos analizė“, 2015 birželis, Nr. 6 (130), ISSN 1822-4153) parsisiųsti
Pažymos

2019-01-17 Pažyma dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymo patikros rezultatų parsisiųsti

Galimybę formalizuoti neformaliuoju būdų įgytas kompetencijas Klaipėdoje siūlo 6 aukštosios mokyklos: 

 1. VšĮ Klaipėdos universitetas; 
 2. VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija;
 3. VšĮ LCC;
 4. VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; 
 5. VšĮ Lietuvos verslo kolegija;
 6. VšĮ Socialinių mokslų kolegija. 

Pateikę dokumentus apie neformaliuoju būdu įgytas žinias ir darbo patirtį liudijančius dokumentus, asmenys gali tikėtis, kad aukštoji mokykla užskaitys dalį studijų dalykų kreditų.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo bendrieji principai parsisiųsti

1. Klaipėdos miesto neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo 2018–2019 metų programos įgyvendinimo planas parsisiųsti

2019 m.  konkursai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
 2019 m.  konkursai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

Leidiniai

Kiti leidiniai
 1. 2023 m. Savišvieta Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos leidinys parsisiųsti
 2. 2022 03 24 Mokėjimas mokytis parsisiųsti
 3. 2018-02-24 Leidinys „Auksinis ruduo“, skirtas senjorams  parsisiųsti

Renginiai

2024 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
2023 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
2022 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
 
2021 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
2020 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
2019 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui
2018 m.  Renginiai skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui

Atsakingi asmenys

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė

Lankytojai 875

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą